Новел ООД е с 20 годишни традиции в мебелното производство. Подбора на квалифициран персонал и инвестициите във високотехнологично оборудване ни наложиха като една от водещите фирми на пазара. Днес разполагаме с над 600 разработени стандартни артикула, голяма част от които се подържат на склад.