Сертификация
Новел ООД  е сертифицирана по ISO 9001:2015  с обхват на сертификацията : "Производство,доставка,монтаж и търговия с мебели. Услуги за обзавеждане". Системата за управление на качеството  и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от организационните единици и длъжностни лица на фирмата, имащи отношение към проектирането, разработването, доставката и гаранционното обслужване на произвежданите от ”НОВЕЛ” ООД продукти.
Търговската марка Novel мебели е патентована и е вписана в Държавния регистър на марките.